2023 Schweppes Padel Interclub

Alle KWTC-leden die in 2023 de leeftijd van 12j bereiken of ouder zijn, kunnen deelnemen aan deze padelcompetitie. De teams bestaan uit minimaal 4 en maximaal 8 spelers.

De afdelingen

Het minimum en maximum aantal punten per ploeg in een afdeling geeft weer wat de totale som van het aantal punten van de 4 spelers mag zijn die per rotatie (telkens 2 dubbelwedstrijden) de terreinen betreden. Een ontmoeting omvat steeds 6 wedstrijden te spelen in 3 rotaties (zie verder).

In de OPEN reeks kunnen heren en dames spelen in een willekeurige samenstelling. Er is geen minimum aantal dames of heren per ploeg voorzien.

In de DAMES reeks mogen enkel dames deelnemen.

Telkens 3 rotaties per ontmoeting

Tijdens de ontmoeting stelt men duo’s samen op basis van de som van de klassementen van de spelers per rotatie (rotatie 1 = match 1 + 2, rotatie 2 = match 3 + 4, rotatie 3 = match 5 + 6).

De som van de klassementspunten per rotatie moet hierbij tussen de minimum en maximum grenzen liggen van de te spelen afdeling zoals beschreven in de onderstaande tabellen. Hierbij moet in match 1/3/5 het sterkste duo aantreden en in match 2/4/6 het zwakkere duo. Indien duo’s uit eenzelfde rotatie een gelijk puntenaantal hebben, mag men kiezen welk duo men waar opstelt.

Wat wanneer spelen?

Er is door Tennis Vlaanderen reeds op voorhand bepaald wat wanneer moet doorgaan. Hierop zijn slecht kleine afwijkingen mogelijk die in het reglement zijn voorzien (zie verder).

De loting door Tennis Vlaanderen gebeurt in de loop van de maand maart waarna zij ons en de kapiteins verwittigen.

Nuttige info

Het volledige reglement van de Padel interclub vind je hier.

Onze Padel Interclub verantwoordelijken zijn Joeri Goos en Anna Melis.

Inschrijven

Je kan een ploeg inschrijven tot en met 15 januari 2023 via onderstaand inschrijvingsformulier. Vergeet ook niet je KWTC-lidmaatschap in orde te maken om Padel te kunnen spelen.

Indien je Padel interclub wil spelen maar je hebt geen ploeg of weet niet wee aan te spreken, dan kan je je aanmelden via deze lijst en dan helpen wij je een handje.