Beste KWTC-leden en bezoekers van onze KWTC-website.

Onze website moet een voor iedereen toegankelijk communicatiemiddel zijn. De website is niet enkel een uithangbord voor onze club maar ook een effectief middel om met onze leden een efficiënte communicatie te voeren. Stap voor stap zullen we alle events die we organiseren, hoe klein ook, opnemen in onze KALENDER en er u over berichten in NIEUWSitems die op hun beurt dan weer een post op Facebook zullen krijgen.

Deze berichten en kalender items zullen indien nodig ook voorzien zijn van inschrijfformulieren. Dat maakt het u makkelijk om aan te melden voor een bepaalde activiteit. Ook voor onze medewerkers is dit een enorme hulp en tijdsbesparing want zij krijgen op het moment van de sluiting van de inschrijfperiode de juiste en volledige informatie in een lijst, waardoor ze fouten kunnen vermijden en sneller kunnen overgaan tot de eigenlijke planning- en voorbereidingswerkzaamheden.

Het CONTACTformulier stelt u in staat om op eenvoudige wijze een e-mailbericht te versturen naar de juiste persoon binnen de KWTC-organisatie. Makkelijker dan een e-mail versturen en voor onze medewerkers makkelijker te behandelen.

Last but not least willen wij uw medewerking vragen. Vele ogen zien meer dan twee. Merkt u een fout op in onze website of heeft u een suggestie van welke aard dan ook die kan bijdragen tot een betere en efficiëntere website, zeg het ons. Maak gebruik van onderstaand contactformulier en wij zullen uw bericht met aandacht lezen. Plaats hier geen berichten die met de dagelijkse werking van de club te maken hebben. Deze verstuurt u beter met ons CONTACTformulier.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Sportieve groeten,

De KWTC-website administrator