Lidmaatschap voor het jaar 2024 in orde maken kan vanaf 01-12-2023.

(*) Vanaf 19 jaar tem 25 jaar enkel met een geldige studentenkaart van het dagonderwijs secundair of hoger. Anders is men volwassene.
(**) Volwassenen van 19 tem 25 jaar in het bezit van een geldige studentenkaart van het dagonderwijs secundair of hoger, gelden als jeugd.
(x) Voor tennisspelers die in 2024 interclub tennis wensen te spelen is deze formule een must.

TENNIS – Losse verhuur 2024

Mensen die geen KWTC-lid zijn, kunnen maximum 3 dagen op voorhand reserveren aan 14€/uur/terrein.

Reserveren kan via https://mijnterrein.be . Online afrekenen bij reservatie.

PADEL – Losse verhuur 2024

Mensen die geen KWTC-lid zijn, kunnen maximum 3 dagen op voorhand reserveren aan 40€/1,5uur/terrein door de week na 17u30. Voor 17u30 en In het weekend bedraagt dit 30€/1,5uur/terrein.

Reserveren kan via https://mijnterrein.be. Online afrekenen bij reservatie.

Hoe KWTC-lidmaatschap aanvragen?

U kan uw KWTC-lidmaatschap aanmelden op twee manieren:

 1. De eerste mogelijkheid en deze die wij prefereren.
  U gaat via de website van Tennis Vlaanderen naar uw Speler Dashboard en volgt deze stappen.
  U kiest hier dan best betalen via Bancontact, dan is uw betaling direct toegewezen aan uw KWTC-lidgeld, wat dan weer opzoekwerk spaart aan onze kant.
 2. Methode twee is via de app zoals beschreven in de video.
 3. Methode drie is de meer omslachtige oude methode die tot meer administratie leidt, maar nog steeds mogelijk is.
  U betaalt het juiste bedrag op rekening BE65 0017 1135 1596 met vermelding “KWTC2024”, de juiste categorie (1 tot 11) en de juiste namen van de leden. Ter aanvulling mag u dit eveneens mailen naar info@kwtc.be. De nodige info per lid is: naam, voornaam, geslacht, adres, gemeente en postcode, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail en indien je al lid bent van Tennis Vlaanderen, je lidnummer. Kom je van een andere club en wens je over te gaan naar KWTC, vraag dan je transfer aan voor 15 januari. Meer info hier of via ons secretariaat, info@kwtc.be.

Wij willen er nog aan herinneren dat enkel geldig en voor 15 januari 2024 ingeschreven leden, dat wil zeggen waarvan wij het correcte bedrag aan lidgeld op tijd hebben ontvangen, en die KWTC als hoofdclub hebben, in aanmerking komen om voor KWTC interclub te kunnen spelen.

Lid in een paar klikken via de TV-app.

Het KWTC-lidgeld staat voor:

 • De bijdrage aan Tennis Vlaanderen die geldt van 01-01 tem 31-12. Hierin zit ook de verzekering bij Ethias vervat die doorloopt tot 31-03 van het volgende jaar.
  Voor 2024 zijn de kosten voor aansluiting bij Tennis Vlaanderen: 8 jaar en jonger 8,41€; 9 tem 18 jaar (junior) 12,78€; 19 en ouder (senior) 19,47€. Deze aansluiting zit vervat in het KWTC-lidgeld.
 • De toegang tot de zomerinfrastructuur van KWTC het ganse jaar voor Padel en voor Tennis vanaf begin april tot zo lang het weer het toelaat in oktober.
 • Deel uitmaken van de KWTC-familie:
  • Interclub spelen in naam van KWTC
  • Tornooien spelen in naam van KWTC
  • Al onze clubcommunicatie ontvangen en betrokken worden bij zaken die de club organiseert

Het KWTC-lidgeld dekt dus hoofdzakelijk de toegang tot ons zomergebeuren en dat betekent: ons vernieuwd clubhuis, 9 buitenterreinen voor tennis en 6 voor padel, allemaal verlicht, alle terreinen individueel bereikbaar voor supporters, padelterreinen zijn het ganse jaar toegankelijk indien het weer het toelaat, tennisterreinen die elk jaar vanaf begin april in goede staat bespeelbaar zijn, ons aangenaam zonneterras van waaruit je de spelers kan zien, enz…

Dit betekent voor onze leden dat zij een relatief uitgebreide infrastructuur ter beschikking krijgen, wat het hen toelaat wekelijks te kunnen spelen.

Onze KWTC-leden:

We delen onze leden in verschillende groepen in en bekijken deze hier in detail.

Kind (tem de leeftijd van 8 jaar):

Deze groep van leden speelt vaak uitsluitend in lesverband. Wij dienen deze groep aan te sluiten bij TV en op te nemen in onze administratie. Tevens investeren we ook in opleiding van onze trainers en in lesmateriaal speciaal voor deze groep. De activiteiten tijdens de les zijn afgedekt door het lesgeld.

Jeugd (leeftijd van 9 jaar tem maximum 25 jaar):

De jeugd is voor KWTC een grote en belangrijke aandachtsgroep. Rond hen organiseren we dan ook heel wat initiatieven (zie verder). In de ogen van KWTC ben je jeugd zo lang je in dagonderwijs, naar school of het hoger onderwijs gaat (Vanaf 19 jaar tem 25 jaar dien je een geldige studentenkaart te bezitten). Tennis Vlaanderen maakt voor deze groep een verschil tussen de min 19 jarigen en de ouderen. Maar zoals de meeste ouders onder ons weten, stijgen de kosten van onze jeugd enkel maar naargelang ze ouder worden. Wij zien hen dan ook als 1 groep en zeggen hen onze volle steun toe. Om onze jeugd van alle leeftijden te motiveren om Interclub te spelen willen we hier een onderscheid maken voor lidgelden betaald voor 15-01.

Volwassenen (leeftijd van 18 tem 64 jaar):

Onze volwassenen zijn de grootste groep en zijn ook het meest actief op onze velden. Vele onder hen spelen eveneens Interclub. We komen deze groep tegemoet omdat zij extra actief zijn en hun lidgeld voor 15-01 dienen te betalen om zich in de Interclub te kunnen inschrijven, en dit met een betalingskorting op het lidgeld. Ook leden die voor 15-01 willen betalen om deze korting te bekomen kunnen dat doen en steunen zo de club met hun vroege betaling want er zijn voor de club in het voorjaar heel wat kosten te betalen.

Familie (gehuwd of samen wonend koppel met inwonende eigen kinderen/jeugd):

Heel wat van onze leden spelen tennis als familie. Dit juichen wij toe en geven de families dan ook een speciaal tarief om zich als familie bij KWTC aan te sluiten. Vermits er per familie vaak een of meerdere interclub spelen, passen we ook hier het systeem toe van voor of na 15-01 betalen.

Senioren (vanaf de leeftijd van 65 jaar):

We hebben in onze club elk jaar meer en meer senioren die we algemeen gangbaar zo mogen noemen vanaf de leeftijd van 65 jaar. Deze trouwe leden spelen vaak overdag en leggen dus geen extra druk op de vaak druk bezette avonduren. Wij willen deze groep als club tegemoet komen en bieden hen een voordeeltarief. Senioren die graag tennis interclub spelen en betalen voor 15-01 krijgen een extra korting.

Steunende leden die geen tennis spelen:

We vinden het als club waardevol om deze leden een officiële plaats te geven en willen ze ook vol aansluiten bij Tennis Vlaanderen. Hierdoor is men als vrijwilliger verzekerd bij Ethias en houden de club en Tennis Vlaanderen deze groep op de hoogte van alle communicatie.

Lidgeld betalen voor of na een bepaalde datum:

Na rijp beraad vinden we dat er wat te zeggen valt over het maken van onderscheid tussen de verschillende momenten in het jaar waarop men lid wordt. Hierboven hebben we het al gehad over het moment 15-01. Maar er is elk jaar ook het terugkerend moment van wat na 01-07. Dit moment van lid worden geeft geen verschil tov de aansluitingskosten bij Tennis Vlaanderen maar wij willen dat wel maken. De resultaten vindt men in de tabel vanaf dat dit van belang is.

Start2tennis statuut:

Ben je een absolute leek op vlak van tennis of ben je 5 jaar of langer niet meer actief en heb je nog slechts maximum 5 punten volgens Tennis Vlaanderen, dan kunnen wij jou voor 1 kalenderjaar het statuut Start2Tennis geven. KWTC sluit je dan aan bij de onze tennisfederatie, Tennis Vlaanderen, zodat je correct bent verzekerd. In dit statuut kan je deelnemen aan de verschillende lessenreeksen die per kalenderjaar plaats vinden. Meer info i.v.m. deze reeksen en de bijbehorende tarieven vind je op de pagina van de volwassenenlessen.

Wil je daarnaast gebruik maken van onze zomerinfrastructuur, net zoals de andere KWTC-leden, dan kan je je als KWTC-lid aansluiten aan het speciale start2tennis-tarief. Hiermee heb je dezelfde rechten als alle andere KWTC-leden en heb je dus toegang tot het online reserveringssysteem voor de terreinen. Een echte enthousiasteling die nog nooit KWTC-lid was, kan natuurlijk ook direct voor twee jaar aansluiten volgens de voorwaarden zoals hieronder uitgelegd.

Kunnen mensen die geen KWTC-lid zijn, gebruik maken van de zomerinfrastructuur?

Indien men geen lid is van KWTC kan men toch gebruik maken van de zomerinfrastructuur van KWTC. De voorwaarden hiervoor zijn:

 • Je neemt deel aan een door ons georganiseerde competitie van Tennis Vlaanderen of ITF.
 • Zie boven de voorwaarden voor losse verhuur.
  • Indien het niet KWTC-lid geen geldige aansluiting kan voorleggen bij Tennis Vlaanderen, is hij of zij er bij deze van verwittigd dat hij of zij niet onder de voorwaarden van Tennis Vlaanderen is verzekerd tegen gebeurlijke sportongevallen tijdens zijn of haar aanwezigheid op onze club en sport aldus op eigen risico.

Mensen die dus geen KWTC-lid zijn in het actuele kalenderjaar, en die niet vallen onder de hierboven beschreven voorwaarden, zullen we bij vaststelling van gebruik van onze infrastructuur hierop aanspreken en ter plaatse van de terreinen verwijderen, zo zij zich niet onmiddellijk in regel wensen te stellen met de voorwaarden van losse verhuur of het KWTC-lidmaatschap.

Attest ziekteverzekering:

Lid zijn van een erkende sportclub levert bij de meeste ziekteverzekeringen in Vlaanderen een voordeel op. Om dit voordeel te kunnen verzilveren hebt u een attest nodig van de betrokken sportclub. Tennis Vlaanderen heeft dit voor al zijn aangesloten clubs en hun leden makkelijk georganiseerd via zijn online platvorm waar elk individueel lid toegang toe heeft.

Hoe kan ik als lid van Tennis Vlaanderen een “aanvraag tussenkomst lidmaatschap sportclub” bekomen? Hoe doe ik dit makkelijk zelf via mijn online toegang tot de TV-website?

 1. Aanmelden met jouw lidnummer of e-mailadres en jouw wachtwoord op tennisvlaanderen.be
  • Mocht je jouw wachtwoord niet meer kennen, dan kan je via deze website een nieuw wachtwoord aanvragen.
  • Mocht je jouw lidnummer niet meer kennen, kan je dit eveneens opzoeken via deze website. Klik op wachtwoord vergeten en dan land je hier:
 2. Eenmaal aangemeld, selecteer onder de titel Speler het Spelers dashboard
 3. Scroll de pagina naar beneden tot aan de sectie Clubabonnementen. Klik op “Bekijk attest” in de kolom “Attest Mutu”.
 4. Het attest opent nu in een nieuw tabblad in je browser. Print het attest af. De handtekening van de clubsecretaris staat er al op. Je hoeft nu enkel nog een klever van jouw ziekenfonds aan te brengen en klaar ben je om het document aan je ziekenfonds toe te sturen of af te geven.
 5. Dit attest is geldig voor alle herkende ziekenfondsen in België.
 6. Deze voortgang is absoluut de snelste weg om je geldig attest te bekomen.

Een sportongeval aangeven:

Als lid zijn van een erkende sportclub bent u via Tennis Vlaanderen verzekerd bij Ethias. Bent u het slachtoffer van een sportongeval op onze club of op een andere erkende tennisclub kunnen we een aangifte van het ongeval doen bij Ethias.

De effectieve aangifte zal gebeuren door iemand van de KWTC-bestuursleden. Maar om dit voor te bereiden moet het lid in kwestie de aangifte invullen en ook de behandelende arts het deel voor de geneesheer laten invullen. Het aangifteformulier vindt u hier.

Stuur nadien het ingevulde aangifteformulier naar peter.van.dyck@kwtc.be of geef het af in ons clubhuis ter attentie van Peter Van Dyck

Meer info over de Ethias verzekering

De verzekerde risico’s zijn:

 • Burgerlijke aansprakelijkheid en verdediging
 • Rechtsbijstand
 • Lichamelijke ongevallen tijdens de verzekerde activiteiten en op de normale weg van woonplaats naar de verzekerde activiteit en omgekeerd.
 • Hartfalen tijdens en net na de verzekerde sportbeoefening

De verzekerde activiteiten zijn:

 • tennis en padel
 • occasionele sportieve nevenactiviteiten ingericht door de tennisclub zoals een fietstocht, een wandeling, een bowling,…
 • occasionele socio-culturele nevenactiviteiten ingericht door de tennisclub zoals een bezoek aan een pretpark, stad, museum,…elk medisch noodzakelijk verblijf in een ziekenhuis waardoor een vergoeding voor het verblijf wordt aangerekend. Dit houdt zowel het verblijf in van minstens één nacht als het concept “dagziekenhuis” voor zover er specifiek gebruik is gemaakt van de operatiezaal, de gipskamer of een ziekenhuisbed met uitsluiting van het verblijf in wachtkamers, de onderzoekkamers en de ruimten voor externe consultatiediensten van het ziekenfonds.
 • activiteiten ingericht door de tennisclub ten voordele van de clubkas zoals een eetdag, kaartavond, wafelverkoop, ontbijt,…
 • uitbating infrastructuur van de tennisclub (gebouwen, terreinen, speeltuin, terrassen)
 • sportpromotionele activiteiten
 • de beoefening van wandelen, joggen, zwemmen en fitness door leden van Tennis Vlaanderen

Bekijk de polis en de overzichtsfiche