Algemeen

Adverteerders die via KWTC publiciteit maken voor hun services of producten zijn voor onze club van levensbelang. We hebben dan ook een groot aantal mogelijkheden om publiciteit te voeren. Zo zijn er jaar- en seizoenspakketten en event gerelateerde publicitaire mogelijkheden.

Publiciteitsborden aan de tennisterreinen

We bieden onze adverteerders de mogelijkheid publiciteit te maken naast de tennisterreinen. Hiervoor voorzien wij borden voor onze tennisterreinen buiten alsook voor onze tennisterreinen binnen en maken dit op formaat 150 x 80 cm dubbelzijdig gedrukt in full colour voor buiten en enkelzijdig voor binnen. Uw tekst komt dus in dit uniforme frame te staan. Het is van belang een duidelijke boodschap te definiëren waarbij geldt: less is more. Het moet leesbaar blijven en in enkele seconden op te nemen zijn. Hier een voorbeeld:

 • De aanmaakkosten van deze panelen zijn 100€ excl BTW maar inclusief de opmaak.
 • Een bord aan de buitenvelden kost 400€ excl BTW per kalenderjaar
 • Een bord aan de binnenvelden kost 200€ excl BTW per kalenderjaar

68 borden buiten en 24 borden binnen mogelijk aan onze tennisterreinen.

Bestickering op de Padel kooien

We bieden onze adverteerders de mogelijkheid publiciteit te maken op het glas aan de kopse zijde van de padel kooien. Hiervoor voorzien wij zwarte vinyl stickers op formaat 120 x 60 cm. Een voorbeeld:

 • De aanmaakkosten van deze stickers zijn 100€ excl BTW maar inclusief de opmaak.
 • Een sticker op het glas van de kooi kost 200€ excl BTW per kalenderjaar

30 stickers mogelijk in totaal aan onze padel kooien.

Doeken op de geluidswering in het clubhuis

We bieden onze adverteerders de mogelijkheid publiciteit te maken op de geluidwerende doeken aan de binnenkant, voorgevel van ons clubhuis. De vier doeken aan de zijkant zijn hiervoor voorzien. Een voorbeeld:

 • De aanmaakkosten van deze doeken zijn 100€ excl BTW maar inclusief de opmaak.
 • Een doek plaatsen een jaar lang kost 500€ excl BTW per kalenderjaar

4 adverteerders mogelijk op onze doeken.

Banners op de KWTC-website

Voor de periode van 1 jaar kan je een banner plaatsen:

 • De aanmaakkosten van een banner zijn 50€ excl BTW.
 • de home page voor 200 € excl BTW jaarlijks
 • de contactpagina voor 150 € excl BTW jaarlijks
 • een andere pagina dan beide vorige pagina’s voor 100 € excl BTW jaarlijks

Event gebonden pakketten

Wat houdt dit in?

KWTC organiseert gedurende het jaar vele evenementen waarrond een adverteerder publiciteit kan voeren. De events zijn verschillend van grootte in aantal bezoekers en mensen die we bereiken en hebben daarom ook een verschillende publicitaire waarde. De belangrijkste events met publicitaire mogelijkheden zijn:

 • het zomer tennistornooi – KWTC-sterrentornooi (Belgian Circuit Heren en Dames en regionaal)
 • 2 padeltornooien – juni en september
 • het herfst dubbel tornooi
 • Verschillende events van de jeugd

Wat is mogelijk digitaal?

Banner in e-mail Banner in Post
Sterrentornooi 150 € 50 €
Padeltornooi 150 € 50 €
Herfst dubbeltornooi 75 € 25 €
Winter Jeugdtornooi 50 € 25 €
Events allerhande 25 € 25 €
 • Banners in e-mail en Posts zijn ongeveer 600 pixels breed en 300 pixels hoog. Publicitaire banners in e-mails komen onderaan de e-mail te staan die we uitsturen bv om mensen uit te nodigen voor een tornooi of communicatie naar leden. Hier geldt dat we slechts 1 publicitaire banner per e-mail toelaten.
 • De Banners in een specifieke post of nieuwsbericht op de website komt eveneens onderaan te staan en heeft dezelfde grootte als in de e-mail. Deze posts of nieuwsberichten promoten we via onze Facebook pagina’s. Hier geldt dat we slechts 1 publicitaire banner per nieuwsbericht toelaten.
 • Events allerhande zijn onder meer: Interclub, Jogging – cross, Winter BBQ, Biebel- en tenniskamp, Zomer BBQ, Wezelcup, Start2Tennis, Jeugdlessen, 24 uren tennis, Ledencommunicatie, enz…

Wat is mogelijk rond de terreinen?

Tijdens de tornooien zetten we een aantal herashekken om zaken af te schermen maar ook voor publicitaire redenen. Deze hekken bedekken we met Heras-doeken. De heras-doeken maken we aan in full colour en zij bedekken het ganse hek van 3,5m x 2m.

 • De aanmaakkosten van een Heras-doek zijn 100€ excl BTW. inclusief opmaak
 • Het plaatsen van een Heras-doek tijdens een event kost  200 € excl BTW

Voorwaarden

Wil u als adverteerder een pakket samenstellen dat bestaat uit tal van hierboven genoemde publicitaire mogelijkheden, dan kan u dat bespreken met iemand van de KWTC-kern. Pakketprijzen zijn mogelijk.

Een publicitaire overeenkomst tussen een adverteerder en TVW vzw verloopt steeds volgens deze voorwaarden.

Alle hierboven genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Het rekeningnummer voor de betaling van onze facturen is BE80 0017 1134 9677 en staat op naam van Tennis Vereniging Wezel VZW.