MISSIEjeugdvriendelijke tennisclub en kidstennisschool 2017

Als KWTC willen we de jeugd uit Wezel en omgeving verenigen rond de tennissport, op een warme en kwaliteitsvolle manier, om de leukste sport ter wereld uit te kunnen oefenen op recreatief en competitief niveau.

VISIE

  • Voor de jeugd ligt onze doelgroep tussen 4 en 18 jaar.
  • We trachten veel mensen te verenigen rond een gevarieerd jaarprogramma. Hieronder verstaan we de tennistrainingen op zich, maar ook het grote aantal nevenactiviteiten zoals het jaarlijkse tenniskamp, verscheidene uitstappen en themafeesten (sinterklaasfeest etc.).
  • We willen een warme tennisclub zijn waar de hele familie zich thuis voelt.
  • Kwaliteitsvol betekent voor ons dat de trainingen worden geleid door gediplomeerde en bijgeschoolde trainers, dat de nevenactiviteiten leuk zijn om naartoe te komen en dat er verschillende tornooivormen zijn waar alle leden aan kunnen deelnemen.
  • ‘Tennis is de leukste sport ter wereld!’ is de slogan van Tennis Vlaanderen, onze sportfederatie. Wij vinden ons als club hier helemaal in terug en willen dit dan ook zo voordragen in onze missie.
  • Tennis is een sport die gespeeld kan worden zowel op recreatief als competitief niveau. Als club willen we hierop inspelen door in een verschillend trainingsaanbod te voorzien. Zo is er voor de jongste spelertjes een aangepast aanbod, waar de nadruk meer op het plezierig tennissen en leuk, gevarieerd bewegen ligt. Naarmate ze ouder worden, wordt duidelijk of de speler een recreatieve of een competitieve ingesteldheid heeft. Voor de recreanten wordt er een evenwicht gezocht tussen het leren en plezier beleven aan de sport. Ten slotte is er voor de aspirant-competitiespelers het concept competitietraining waar de focus nog meer ligt op tactiek, techniek, coördinatie en conditie om zo de kinderen voor te bereiden op wedstrijden.