Padel – een project met uitdagingen

Het begin

Na het zomertornooi van 2020 dat zich kenmerkte door Corona en een drukkende hitte, hingen we als KWTC-kern team even in de touwen. Dat heeft toen tijd vrijgemaakt om te dromen en plannen te maken voor de toekomst.

Voor ons betekende dat, denken op lange en korte termijn. Lange termijn denken betekent binnen KWTC, nadenken en plannen omtrent de winterhal. Korte termijn zagen we echter mogelijkheden rond diversificatie van sporten. Naast Tennis en fietsen, Padel introduceren. Door de realisatie van deze korte termijn doelstelling komt de realisatie van een nieuwe winterhal vroeger binnen bereik.

De lange weg naar doel

Vandaag, Sinterklaas 2021, is het inmiddels meer dan een jaar en twee maanden geleden dat de eerste schetsen van onze padel-plannen verschenen op afdrukjes van het grondplan, van Wezel Tennis, uit het RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan). Het dromen zou werkelijkheid worden.

Wie had echter kunnen denken dat het zo een lange weg van vallen en opstaan zou worden? Na ons degelijk te hebben geïnformeerd bij bevriende clubs dachten we dat het voor ons ook vlot zou gaan. Dat was echter gerekend buiten het complexe karakter van het KWTC dossier in het RUP. Complex, niet in de zin van moeilijk te begrijpen, maar in de mogelijkheid om zaken dubbelzinnig te interpreteren en in onvolledigheden en tegenstrijdigheden. Vermits je vervolgens langs de overheid moet passeren om allerhande goedkeuringen te verkrijgen, weet je ongeveer hoe laat het is, al wordt het altijd later dan je initieel dacht.

De juiste keuze op lange termijn

Na verschillende ontwerpen te hebben afgetoetst met de gemeente hebben we er een ingediend waarvan we dachten dat het kans op slagen had. We schrijven mei 2021. Op 16 mei hebben Luc en Dirk een online onderhoud met het schepencollege uitgebreid met de diensthoofden van de administratie. Het was een zeer vriendelijke en vooral verhelderende meeting die ons duidelijk maakte dat net als verschillende buurgemeenten onze gemeente verkoos dat we de padelterreinen zouden aanleggen binnen onze bestaande tennis-infrastructuur.

Hierbij is het voor ons belangrijk weerom de lange- en korte termijn objectieven aan elkaar te toetsen. Daarbij werd het duidelijk dat indien we de toekomstige bouw/verbouwing van de tennishal niet wilden hypothekeren, we in de buurt van de hal, spreek terreinen 9 en 10, moeten wegblijven met de aanleg van de padel om een toekomstige toegang voor aannemers mogelijk te maken zonder de nieuwe infrastructuur te beschadigen.

Anderzijds hadden onze observaties van hoe andere clubs in Vlaanderen padel inplanten, geleid tot het inzicht dat het belangrijk is om beide sporten, Tennis en Padel, met het clubhuis te verbinden en als gelijkwaardig te behandelen.

Uit onze rendabiliteitsstudie gecombineerd met een berekening van wat praktisch aan infrastructuur voor onze club nodig zou zijn, komt dat we best 6 terreinen aanleggen. In combinatie met voorgaande leidt dit tot de onomstotelijke keuze van tennisterreinen 3 en 4 en een klein deel van het asfalt terrein op te offeren voor de aanleg van 6 padelterreinen.

Vervolgens is de definitieve keuze gemaakt en kunnen we met het dossier padel van start.

Tennis en padel evenwaardig voor KWTC

KWTC met bijna 70-jaar traditie in tennis verdient geen achteruitgang op vlak van tennis. Vandaar dat wij op het vrij terrein naast 5 en 6 een tennisterrein willen bijbouwen zodat we van 10 naar 9 terreinen gaan. Hier is echter een omgevingsvergunning voor nodig.

Dan begint een lange administratieve calvarietocht van ophelderen van onduidelijkheden en verschillende interpretaties in het RUP tot de vaststelling dat het dossier bij natuur en bos over een andere groenplan beschikt dan dit in het RUP. Beter dan het gevecht aan te gaan rond wie hier de hogere macht vertegenwoordigt, is het om de dossiers met elkaar op te lijnen, dit weer met het oog op de lange termijn, omdat dit voor elke toekomstige aanpassing aan onze infrastructuur van belang is en zeker voor de tennishal.

Denken aan toekomstige generaties

Het huidig bestuur heeft als doel de structuur van de club op financieel, boekhoudkundig en organisatorisch vlak voor te bereiden voor de toekomst maar ook de infrastructuurprojecten veilig te stellen en liefst zelfs uit te voeren. Vandaar de grondige aanpak, die jammer genoeg langer duurt.

We schrijven ondertussen oktober in de kalender. De aanvang van de werken rond padel kon nog niet starten omdat we slecht 1 investeringsdossier per legislatuur bij de gemeente kunnen indienen. Dat moet dus alles in een keer omvatten: tennis, padel, omgeving enz… Door de lange administratieve weg, waarvan we u verdere details besparen, is inmiddels de trein voor het aanvragen van subsidies bij de gemeente Mol vertrokken naar 2022.

Waar staan we vandaag, Sinterklaas 2021

De aanvraag tot omgevingsvergunning, de regularisatie bij natuur en bos en het subsidiedossier bij de gemeente, zijn ingediend, de lening bij de bank is aangevraagd en de aannemer van de padelterreinen is vastgelegd. Deze laatste kan vanaf 10 januari 2022 de werken starten. Gezien de mogelijke weer perikelen van het voorjaar, en de +/-6 weken die de aannemer nodig heeft voor de aanleg, mikken we op een start van de padel activiteiten tegen eind maart 2022. De aanleg van het nieuwe tennisterrein en oh ja, nog niet vermeld, de heraanleg van terreinen 1-2 en 5-6, inclusief LED-verlichting en beregening zal tegen dan eveneens afgerond moeten zijn samen met de aanleg van de omgeving.

Hopelijk zijn jullie even enthousiast als wij en gaan we samen een mooie lente en bij uitbreiding toekomst tegemoet.

Ons verhaal 13-12-2021

13 december 2021, hebben we ons verhaal gepresenteerd naar de, wat we noemen, KWTC-sterkhouders. Vrijwilligers, trainers, IC-kapiteins, jeugdwerking, enz… Presentatie hier.

Ondertussen bouwen we aan een sterke werking

Geïnteresseerden om onze werking mee te helpen ondersteunen zijn welkom. Welkom, en spreek er ons op aan.