Inschrijven IC en dead line verlaagd lidgeld verlengd.

Beste KWTC-leden en vrienden, We zijn Tennis Vlaanderen dankbaar dat zij gehoor hebben gegeven aan onze oproep en die van collega clubs om de inschrijving van de interclub 2021 te verlengen. Dit stelt ons in staat de dead line voor het inschrijven van de IC-ploegen en het voldoen van het KWTC-lidgeld aan het verlaagde lidgeldtarrief te verlengen tot 7 maart. Tot […]

Read More

KWTC-lid zoekt IC-ploeg – nog mogelijk tot 7 maart 2021

Beste KWTC-leden, 7 februari 2021 sloten we af met reeds 19 IC-ploegen voor volwassenen. Goed te zien dat de vaste waarden en vooral ook de veteranen er bij zijn. Tennis Vlaanderen heeft in dit bijzonder jaar goed geluisterd naar onze adviezen en die van onze collega clubs en heeft een maand extra respijt ingebouwd voor het indienen van de interclub […]

Read More