KWTC-lidgeld 2019

Het KWTC-lidgeld staat voor:

 • De bijdrage aan Tennis Vlaanderen die geldt van 01-01 tem 31-12. Hierin zit ook de verzekering bij Ethias vervat die doorloopt tot 31-03 van het volgende jaar.
 • De toegang tot de zomerinfrastructuur van KWTC vanaf begin april tot zo lang het weer het toelaat in oktober
 • Deel uitmaken van de KWTC-familie:
  • Interclub spelen in naam van KWTC
  • Tornooien spelen in naam van KWTC
  • Al onze clubcommunicatie ontvangen en betrokken worden bij zaken die de club organiseert

Het KWTC-lidgeld dekt dus hoofdzakelijk de toegang tot het zomergebeuren. Speel je elke week, dan kan je een toch wel vrij grote infrastructuur ter beschikking krijgen, en dat met een minimum van twee spelers voor minstens een uur en makkelijk 2 als je dat wenst, voor een bedrag van nauwelijks meer dan 4€/week voor een volwassene en de helft als jeugdspeler. Speel je regelmatig dan is tennis relatief goedkoop in vergelijking met andere sporten zoals Squash, badminton, padel en andere racket sporten.

Met ons vernieuwd clubhuis, 10 buitenterreinen waarvan 8 verlicht, alle terreinen individueel bereikbaar voor supporters, terreinen die elk jaar vanaf begin april in goede staat bespeelbaar zijn, ons aangenaam zonneterras van waaruit je de spelers kan zien, enz… kan het KWTC-zomergebeuren de toets met anderen doorstaan en zelfs beter doen.

Onze KWTC-leden:

We delen onze leden in verschillende groepen in en bekijken deze hier in detail.

Kind (tem de leeftijd van 8 jaar):

Deze groep van leden speelt vaak uitsluitend in lesverband. Wij dienen deze groep aan te sluiten bij TV en op te nemen in onze administratie. Tevens investeren we ook in opleiding van onze trainers en in lesmateriaal speciaal voor deze groep. De activiteiten tijdens de les zijn afgedekt door het lesgeld. Vandaar dat we voor deze groep het lidgeld voor 2019 niet verhogen en op 20€ houden.

Jeugd (tem de leeftijd van 25 jaar):

De jeugd is voor KWTC een grote en belangrijke aandachtsgroep. Rond hen organiseren we dan ook heel wat initiatieven (zie verder). In de ogen van KWTC ben je jeugd zo lang je in dagonderwijs, naar school of het hoger onderwijs gaat (geldige studentenkaart voor te leggen). Tennis Vlaanderen maakt voor deze groep een verschil tussen de min 19 jarigen en de ouderen. Maar zoals de meeste ouders onder ons weten, stijgen de kosten van onze jeugd enkel maar naargelang ze ouder worden. Wij zien hen dan ook als 1 groep en zeggen hen onze volle steun toe.

We laten het apart statuut student verdwijnen en schakelen het gelijk aan jeugd (Vanaf 19 jaar tem 25 jaar, enkel met een geldige studentenkaart van het dagonderwijs secundair of hoger. Anders is men volwassene.). Om onze jeugd van alle leeftijden te motiveren om Interclub te spelen willen we hier een onderscheid maken voor lidgelden betaald voor 20-01, 55€ en na 20-01, 65€.

Volwassenen (leeftijd van 18 tem 64 jaar):

Onze volwassenen zijn de grootste groep en zijn ook het meest actief op onze velden. Vele onder hen spelen eveneens Interclub. We komen deze groep tegemoet omdat zij extra actief zijn en hun lidgeld voor 20-01 dienen te betalen om zich in de Interclub te kunnen inschrijven, en dit met een betalingskorting op het lidgeld. Ook leden die voor 20-01 willen betalen om deze korting te bekomen kunnen dat doen en steunen zo de club met hun vroege betaling want er zijn voor de club in het voorjaar heel wat kosten te betalen. We stellen het lidgeld 2019 voor als 110€ betalen voor 20-01 en 125€ na 20-01.

Familie (gehuwd of samen wonend koppel met inwonende eigen kinderen/jeugd):

Heel wat van onze leden spelen als familie tennis. Dit juichen wij toe en geven de families dan ook een speciaal tarief om zich als familie bij KWTC aan te sluiten. Vermits er per familie vaak een of meerdere interclub spelen, passen we ook hier het systeem toe van voor of na 20-01 betalen. Namelijk 280€ voor 20-01 en 320€ erna. Ook hier geldt weer dat elke familie de korting kan bekomen indien ze voor 20-01 betalen.

Senioren (vanaf de leeftijd van 65 jaar):

We hebben in onze club elk jaar meer en meer senioren die we algemeen gangbaar zo mogen noemen vanaf de leeftijd van 65 jaar. Deze trouwe leden spelen vaak overdag en leggen dus geen extra druk op de vaak druk bezette avonduren. Wij willen deze groep als club tegemoet komen en bieden hen als volwassenen het voordeeltarief van voor 20-01 aan ook als zij na 20-01 wensen te betalen al zouden we voor een vroege betaling dankbaar zijn. Senioren, 110€.

Steunende leden die geen tennis spelen:

We vinden het als club waardevol om deze leden een officiële plaats te geven en willen ze ook vol aansluiten bij Tennis Vlaanderen. Hierdoor is men als vrijwilliger verzekerd bij Ethias en houden de club en Tennis Vlaanderen deze groep op de hoogte van alle communicatie. Steunend Lid, 50€.

Lidgeld betalen voor of na een bepaalde datum:

Na rijp beraad vinden we dat er wat te zeggen valt over het maken van onderscheid tussen de verschillende momenten in het jaar waarop men lid wordt. Hierboven hebben we het al gehad over het moment 20-01. Maar er is elk jaar ook het terugkerend moment van wat na 01-08. Dit moment van lid worden geeft geen verschil tov de aansluitingskosten bij Tennis Vlaanderen maar wij willen dat wel maken. De resultaten vindt men in de tabel.

Start2tennis statuut:

Ben je een absolute leek op vlak van tennis of ben je 5 jaar of langer niet meer actief en heb je nog slechts maximum 5 punten volgens Tennis Vlaanderen, dan kunnen wij jou voor 1 kalenderjaar het statuut Start2Tennis geven. KWTC sluit je dan aan bij de onze tennisfederatie, Tennis Vlaanderen, zodat je correct bent verzekerd. In dit statuut kan je deelnemen aan de drie lessenreeksen die per kalenderjaar plaats vinden. Hier de reeksen en tarieven van 2018:

 • winterreeks (januari-februari) van 7 lessen gedurende 7 weken voor 69€
 • voorjaarsreeks (mei-juni) van 5 lessen gedurende 5 weken voor 49€
 • najaarsreeks (september-oktober) van 5 lessen gedurende 5 weken voor 49€

Wil je daarnaast gebruik maken van onze zomerinfrastructuur, net zoals de andere KWTC-leden, dan kan je je als KWTC-lid aansluiten aan het speciale start2tennis-tarief van 65€. Hiermee heb je dezelfde rechten als alle andere KWTC-leden en heb je dus toegang tot het online reserveringssysteem voor de terreinen. Een echte enthousiasteling die nog nooit KWTC-lid was, kan natuurlijk ook direct voor twee jaar aansluiten volgens de voorwaarden zoals hieronder uitgelegd.

KWTC als tweede club:

Bent u al lid van Tennis Vlaanderen via een andere club dan kan u bij ons een korting op de voorgestelde lidgelden bekomen van 5€ voor een kind, 10€ voor jeugd, 15€ voor een volwassene of senior en 40€ voor een familie.

KWTC-lidgelden 2019:

categorie tem leeftijd geb. vanaf geb. tem voor 20-01 na 20-01 na 01-08
Kind 8 01/01/2011 31/12/2019 €20 €20 €10
Jeugd (*) 25 01/01/1994 31/12/2010 €55 €65 €35
Volwassene (**) 64 01/01/1955 31/12/2000 €110 €125 €65
Senior 99 01/01/1900 31/12/1954 €110 €110 €55
Familie 99 €280 €320 €150
Start2Tennis 99 01/01/1900 31/12/2000 €65 €65 €65
Steunend 99 01/01/1900 31/12/2000 €50 €50 €50

(*) Vanaf 19 jaar tem 25 jaar enkel met een geldige studentenkaart van het dagonderwijs secundair of hoger. Anders is men volwassene.
(**) Volwassenen van 19 tem 25 jaar in het bezit van een geldige studentenkaart van het dagonderwijs secundair of hoger, gelden als jeugd.

KWTC-lid worden indien je dit nog nooit was:

Voor individuen die voordien nooit lid waren van KWTC en dit wensen te worden in hoofdaansluiting, dus met aansluiting bij Tennis Vlaanderen via KWTC, en die niet van een andere kortingsformule (betalen voor 20-01 of aansluiting via familie) wensen gebruik te maken, kunnen we een lidgeld-formule voor 2 jaar aanbieden als volgt: neem het standaardtarief in het jaar van aansluiting en dat van het jaar erna en tel deze op. Neem hiervan 3/4 en dan heb je het resultaat.

Voorbeelden:

 • nieuw volwassen lid vanaf 1-05-2019 = (125 + 125) x 3 / 4 = 187€ voor 2019 tem 2020
 • nieuw volwassen lid vanaf 1-08-2019 = (65 + 125) x 3 / 4 = 142,5€ voor 2019 tem 2020
 • nieuw jeugdlid vanaf 01-05-2019 = (65 + 65) x 3 / 4 = 97,5€ voor 2019 tem 2020
 • start2tennis statuut naar KWTC-lid in 2019 = (65 + 125) x 3 / 4 = 142,5€ voor 2019 tem 2020

Samenvatting:

Bij het bepalen van de KWTC-lidgelden 2019 hebben we uitvoerig rekening gehouden met de opmerkingen en suggesties van onze leden. Verder denken wij dat het totale pakket aan activiteiten mee bepaalt hoe onze leden de lidgelden beoordelen. Een opsomming hiervan en de ermee gepaard gaande kosten of benefits vindt men in de onderstaande oplijsting. Wij gaan ervan uit dat het KWTC-lidgeld 2019 een correcte weergave is van wat er nodig is en wat er leeft binnen onze club.

KWTC-totaalpakket voor zomer 2019:

Om te kunnen beoordelen of het in een club goed vertoeven is en welke extra kosten eventueel daarmee nog gepaard gaan, lijsten we hier de andere meest voor de hand liggende zaken op waarmee een lid of beter nog lidfamilie kan mee in contact komen.

Interclub 2019:

Interclub is een gezellige manier om met je vrienden in teamverband tennis te spelen. Gezien het belang hiervan en de omvang van de beschrijving verwijzen we graag naar onze speciale webpagina.

Jeugdlessen:

KWTC heeft steeds een sterk aanbod aan jeugdlessen gehad. Niet alleen zijn onze trainers allemaal gediplomeerd, maar beschikken we ook over goed lesmateriaal, zijn we reeds verschillende malen door Tennis Vlaanderen als jeugdvriendelijke club geaudit en beoordeeld en zijn onze lestarieven zeer aantrekkelijk.

Gedurende 8 weken volg je een uur les voor volgende tarieven (2018):

Kidstenniskleur Richtleeftijd Tarief 2018
Wit 3-5 jaar 35 euro
Blauw 5-7 jaar 45 euro
Rood 7-9 jaar 45 euro
Oranje 9-10 jaar 60 euro
Groen 10-12 jaar 60 euro
Geel 12-18 jaar 60 euro

Lessen:

Ben je KWTC-lid in de categorie volwassene of senior en ben je nog een beginnend tennis speler dan kan je deelnemen aan onze groepslessen voor beginners. We organiseren drie lessenreeksen per kalenderjaar. Hier de reeksen en tarieven van 2018:

 • winterreeks (januari-februari) van 7 lessen gedurende 7 weken voor 69€
 • voorjaarsreeks (mei-juni) van 5 lessen gedurende 5 weken voor 49€
 • najaarsreeks (september-oktober) van 5 lessen gedurende 5 weken voor 49€

Daarnaast kan elk KWTC-lid (alle categorieën spelende leden) ook privéles volgen bij een van onze gediplomeerde trainers. Je mag dit uiteraard ook zelf per groepje organiseren in samenspraak met een trainer.

Het Biebel- en Tenniskamp tarieven 2018:

 • een kamp vol tennis, sport en spel @KWTC!
 • leuke extra activiteiten op woensdagnamiddag (voor biebel- en tenniskamp), woensdag- én donderdagavond (voor tenniskamp)!
 • feestelijke afsluiting op vrijdagavond met een BBQ voor de deelnemers, de ouders en anderen die de jeugdwerking een warm hart toe dragen!  Gratis voor de deelnemers! 
 • Mini-biebelkamp: 50€ (Geen KWTC-lid: 60€, ook geen Tennis Vlaanderen Lid: 70€)
 • Biebelkamp: 120€ (Geen KWTC-lid: 130€, ook geen Tennis Vlaanderen Lid: 140€)
 • Tenniskamp: 150€ (Geen KWTC-lid: 160€, ook geen Tennis Vlaanderen Lid: 175€)

Het KWTC-sterrentornooi:

Ons eigen tornooi vindt in 2019 voor de 67ste maal plaats in weken 31 en 32. We mikken er op al de doelgroepen binnen ons ledenbestand en hebben dus een eigen KIDS tour, een ETHIAS tour die zoals in 2018 gecombineerd is met het Het Belang Van Limburg sterrentornooi voor de jeugd, start2tennis reeksen, een brede waaier aan open reeksen maar ook steeds meer leeftijdsreeksen. Dit zodat iedereen ruimschoots aan zijn trekken komt als enkelspeler. Daarnaast zijn er nog de vele dubbels en dit ook weer voor onze jeugd. Voor het tenniskijkplezier zijn er de Belgian Circuit reeksen bij de heren en dames.

ITF-seniors:

in week 34 staat het ITF seniors tornooi weer op het programma. net als in 2018 zullen we onze eigen leden weer ondersteunen om hier aan deel te nemen en er samen een fijne sportieve week van te maken.

De zomerladder:

Na het sterrentornooi starten we weer met een zomerladder gedurende de maand augustus en september. Dit was in 2018 een groot succes en betekende veel tennisplezier tijdens deze periode.

De najaarsinterclub:

Interclub spelen volgens de najaarsformule was in 2018 een succes dat we in 2019 zeker willen voortzetten. We zullen de teams dan ook alle kansen geven hieraan deel te nemen.

De KWTC-jeugdwerking:

Deze groep enthousiastelingen organiseert een hele rij activiteiten waarvan je hier het jaaroverzicht vindt van 2018.

KWTC-clubavonden:

Om de luwere perioden te voorzien van leuke tennisactiviteiten organiseren we clubavonden en wel het ganse jaar door. Hier is het de bedoeling om elkaar beter te leren kennen en dus kan je op zo’n avond met en tegen verschillende andere leden dubbel spelen met nadien een drankje en een snack.

Tennis in de winter:

Het wintergebeuren maakt geen deel uit van het KWTC-lidgeld. Toch nemen we het hier op in het overzicht om een globaal beeld te vormen van wat KWTC voor een speler kan betekenen. Met slechts 2 binnenterreinen hebben we capaciteit te weinig. Uitbreiden is wenselijk maar behoeft aanpassingen van het Ruimtelijk UitvoeringsPlan Sport, wat een politiek dossier is, en behoeft geld om te investeren en wel in deze volgorde. Binnenpleinen bieden we net als elder via huurformules aan. Bij ons bedraagt de kost voor een uur in prime time 345€. Onze buurclubs zitten al snel boven de 400€ en hebben net als wij nauwelijks of geen vrije uren beschikbaar. Ondanks de slechts 2 velden doen we er heel wat mee:

 • We geven elke winter les aan een 160-tal kinderen
 • We leiden een 30-tal start2tennisers en beginners op. 7 weken een uur les voor 69€.
 • Spelen een winterdubbeltornooi met 200 spelers
 • Spelen na Nieuwjaar een laddercompetitie in het weekend
 • En bedienen nog veel mensen met een abonnement

KWTC-lidmaatschap aanvragen of je lidmaatschap verlengen klik hier!