2018 wordt een plezant Interclubjaar

De IC-2018 ontmoetingen zijn bekend en de thuiswedstrijden liggen vast en zijn te vinden in deze tabel (klik hier). We kunnen eraan beginnen.

Onze uitbater heeft de volgende menus voorzien voor de thuiswedstrijden:

 • Croque Monsieur met salade – € 6.0
 • Verse Soep ( Tomaat/groente ) – € 7.50   + 2 broodjes (hesp en kaas)
 • Spaghetti Bolognaise – € 9.0
 • Spaghetti vegetarisch 4 kazen – € 10.0
 • Lasagna – € 11.0
 • Stoofvlees + friet en salade – € 11.0
 • Videe + friet en salade – € 11.0
 • Kebab(kip) + friet en salade – € 11.0
 • Halve kip + friet en salade – € 11.0

Interclub 2018 – neem deel!

Twijfel je nog, bekijk dan de film van Tennis Vlaanderen door op de foto te klikken.

Ballen

Alle wedstrijden van een ontmoeting  spelen we met een eenzelfde ballenmerk. Dit is een ballentype dat conform is aan de richtlijnen van ITF.

 • Gewestelijk volwassenen: De thuisploeg verstrekt 3 (drie) nieuwe ballen per enkelwedstrijd. Dezelfde ballen worden gebruikt voor de dubbels.
 • Gewestelijk jeugd: De thuisploeg verstrekt per ontmoeting 4 (vier) ballen in goede staat per wedstrijd. U9 (midi) spelen altijd met soft ballen (oranje). U11-2 en U11-3 spelen elke ontmoeting met drie (3) nieuwe overgangsballen (groen). Dezelfde ballen worden gebruikt voor het dubbelspel.
 • Nationaal: dit is beschreven in De Reglementen 2018 pagina 58.

Voor alle thuisontmoetingen van alle volwassenen ploegen is de kost hiervoor € 20 per thuismatch voor ploegen met 4 spelers en € 30 voor ploegen met 6 spelers. Af te rekenen met de penningmeester tijdens de IC-kapiteinsvergadering en in ieder geval voor de aanvang van de IC-competitie. Voor de jeugdwedstrijden stelt de club ballen ter beschikking.

Terreinen

De IC-ontmoetingen gaan door in open lucht en wedstrijden worden gespeeld op gemalen steen, Green Tenn, Canada Tenn, French Court en elke soort terreinbedekking zoals vermeld op de website van de International Tennisfederatie (document “Classified Court Surfaces”) evenals op elke andere soort terreinbedekking welke door de KBTB wordt aanvaard. Alle wedstrijden van een ontmoeting moeten op terreinen worden gespeeld met hetzelfde speeloppervlak.

Alle bepalingen omtrent de te bespelen ondergrond, het aantal terreinen dat de thuisploeg te beschikking moet stellen en wat te doen bij regenweer vind je in De Reglementen 2018 vanaf pagina 49. In de Gewestelijke Reglementen Limburg is hier eveneens iets over opgenomen. Voor de volwassenen vind je dit op pagina 7 en voor de jeugd op pagina 13.

Reglementen & overtredingen

Elke ploeg die zich inschrijft voor de Interclub-competitie, moet zich voor de aanvang van deze competitie vertrouwd maken met de reglementen van deze competitie. Deze reglementen zijn onderaan deze pagina terug te vinden.

Het is de verantwoordelijkheid van de IC-kapitein en zijn spelers deze reglementen na te leven. Bij het niet naleven hiervan voorziet Tennis Vlaanderen boetes. Deze staan vermeld in De Reglementen 2018, Interclubkampioenschappen, vanaf pagina 72.

Doet er zich toch iets voor waar KWTC-leden voor verantwoordelijk zijn, dan zal Tennis Vlaanderen onze club hiervan een melding sturen en een boete aanrekenen. De KWTC IC-verantwoordelijke zal dit schrijven doorsturen aan de IC-kapitein en de boete doorrekenen. De IC-kapitein en zijn ploeg kunnen KWTC vragen om tegen de overtreding bij Tennis Vlaanderen beroep aan te tekenen. Zij zullen echter zelf dit beroep voorbereiden volgens de hiervoor geldende regels. Deze laatste staan vermeld in de e-mail die de overtreding beschrijft en vanaf pagina 60 van De Reglementen 2018. KWTC beslist dan aan de hand van de voorgedragen informatie of en hoe in beroep te gaan.

Eten en drinken

Bij de Interclub competitie is het gebruikelijk dat de ontvangende ploeg de bezoekers een snack of kleine maaltijd aanbiedt. Hiervoor zijn geen algemeen geldende bepalingen opgesteld door Tennis Vlaanderen. Ons tennisgewest, Limburg, heeft in zijn Reglementen Gewestelijke Interclub 2018, pagina 12 hieraan gewijd. Hier staan de regels van goed fatsoen beschreven die in de gewestelijke IC-competitie in Limburg worden toegepast.

Voor de volwassenen is het zonder enige uitzondering de regel dat elke ploeg instaat voor alle kosten van maaltijden en drank en de club hierin geen enkele verantwoordelijkheid noch kost op zich neemt. Voor de thuiswedstrijden van de  jeugd stelt de KWTC-jeugdwerking koffiekoeken ter beschikking.

KWTC

IC is een fijne manier om van tennis te kunnen genieten. KWTC moedigt haar leden, jong en oud, dan ook aan hieraan deel te nemen.

Interclub vereist van de club heel wat voorbereiding. Zo zijn er de inschrijvingen die tegen een dead line dienen te gebeuren. Nadien is er de bespreking met de IC-kapiteins en de afhandeling van vooraf te betalen kosten voor de ballen. Dat doen we zoals steeds op de IC-kapiteinsvergadering. Hier leggen we ook de thuiswedstrijden vast. Dat gebeurt in samenspraak met alle IC-kapiteins zodat ook voor de dagen waarop meerdere ploegen spelen, de aanvangsuren naar ieders tevredenheid goed zijn verdeeld.

Op basis van de lijst van de thuiswedstrijden, stellen wij kort na de IC-kapiteinsvergadering met de KWTC-interclubleiders een lijst samen van wie welke ontmoeting in goede banen zal leiden. Deze lijst vind je hier. Omdat ook IC-leiders graag hun leven plannen, vragen wij aan de IC-kapiteins om de data van de thuiswedstrijden niet meer te verplaatsen tenzij in geval van overmacht. In dat geval dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de IC-verantwoordelijke Diane Helsen.

Verder zorgt KWTC voor de nodige infrastructuur nodig voor het spelen van IC-ontmoetingen. Dit met respect voor de reglementen ter zake en voor andere activiteiten zoals Lessen en recreatief spelen. In geval van overmacht door bv de weersomstandigheden wil dit vaak zeggen dat de IC voorrang zal krijgen op andere activiteiten. Wij vragen hiervoor begrip van onze niet deelnemende clubleden en eveneens terughoudendheid van de IC-spelers tov hen. Het is de IC-leider die op de dag zelf dit in goede banen zal leiden.

Interclub is voor onze club een belangrijke activiteit maar niet een alles overheersende activiteit. Alle KWTC-leden zijn voor de club gelijk en zodoende is het belangrijk een evenwicht te vinden tussen activiteiten en individuele rechten van leden zodat elk lid het respect ontvangt dat hij of zij verdient. Fair play op het veld maar ook naast het veld is een belangrijke waarde voor KWTC. Hierbij is het nog van belang te vermelden dat KWTC generlei kosten zal aanvaarden van noch het ene of het andere lid of ploeg, tenzij zoals hierboven anders vermeld. We zullen er ook op toezien dat iedereen die in naam van onze club optreedt of bij ons aan een activiteit deelneemt, op correcte wijze zijn lidgeld en mogelijk andere verschuldigde bijdrage heeft betaald.

Regionale reeksen 2018

Herenploeg met 4 spelers:

4 enkel- en 2 dubbelwedstrijden (per ontmoeting)

Afdeling Min. en max. aantal punten per ploeg
Heren 1 275-340
Heren 2 205-270
Heren 3 145-200
Heren 4 100-140
Heren 5 65-95
Heren 6 30-60
Heren 7 20-25

Herenploeg met 6 spelers:

6 enkel- en 3 dubbelwedstrijden (per ontmoeting)

Afdeling Min. en max. aantal punten van de ploeg
Heren 1 445-520
Heren 2 365-440
Heren 3 285-360
Heren 4 205-280
Heren 5 145-200
Heren 6 95-140
Heren 7 45-90
Heren 8 30-40

Damesploeg met 4 speelsters:

4 enkel- en 2 dubbelwedstrijden (per ontmoeting)

Afdeling Min. en max. aantal punten van de ploeg
Dames 1 275-340
Dames 2 205-270
Dames 3 145-200
Dames 4 100-140
Dames 5 65-95
Dames 6 30-60
Dames 7 20-25

Nationale interclub 2018

 Nationale interclub dames en heren:

Dames spelen met 4 en spelen 4 enkel- en 2 dubbelwedstrijden (per ontmoeting). Heren spelen met 6 en spelen 6 enkel- en 3 dubbelwedstrijden (per ontmoeting). Clubs worden gekwalificeerd volgens het systeem van ‘stijgen en dalen’. Hierbij wordt rekening gehouden met het algemeen klassement van vorig jaar. Meer info via ons secretariaat info@kwtc.be.

Nationale interclub – leeftijdscategorieën met 4 spelers:

4 enkel- en 2 dubbelwedstrijden (per ontmoeting).

Heren Dames Min. aantal punten
Heren 35 290
Heren 45 Dames 25 225
Heren 55 Dames 35 145
Heren 60 Dames 45, Dames 55 75
Heren 65 75
Heren 70 75

Elk jaar worden de ploegen op basis van hun punten ingedeeld in Afdeling I, II, III of IV. Hier is het systeem van ‘stijgen en dalen’ niet van toepassing

Regionale leeftijdsreeksen 2018

 Leeftijdscategorieën dames en heren met 4 spelers:

4 enkel- en 2 dubbelwedstrijden (per ontmoeting)

Heren Dames Min. en max. aantal punten van de ploeg
Heren 25 6 30-60
Heren 25 7 20-25
Heren 35 1 215-285
Heren 35 2 145-210
Heren 35 3 80-140
Heren 35 4 40-75
Heren 35 5 20-35
Heren 35 6 20-20
Heren 45 1 Dames 25 1 145-220
Heren 45 2 Dames 25 2 80-140
Heren 45 3 Dames 25 3 40-75
Heren 45 4 Dames 25 4 20-35
Dames 25 5 20-20
Heren 55 1 Dames 35 1 80-140
Heren 55 2 Dames 35 2 40-75
Heren 55 3 Dames 35 3 20-35
Heren 60 1 Dames 45 1, Dames 55 1 45-70
Heren 60 2 Dames 45 2, Dames 55 2 20-40
Heren 65 1 45-70
Heren 65 2 20-40
Heren 70 1 45-70
Heren 70 2 20-40

Recreatieve dubbelinterclub met 4 spelers:

Unieke dubbelinterclub specifiek voor de Heren +60 en Dames +50. 4 dubbelwedstrijden per ontmoeting (geen enkelwedstrijden). Meer info in het reglement!

Heren Dames Min. en max. aantal punten van de ploeg
Heren 60 1 Dames 50 1 45-80
Heren 60 2 Dames 50 2 20-40
Dames 60 1 30-50
Dames 60 2 20-25
Heren 70 1 20-35
Gemend 5060 1 45-80
Gemend 5060 2 20-40

Belangrijk

Wij willen er nog aan herinneren dat enkel geldig en voor 20 januari 2018 ingeschreven leden, dat wil zeggen waarvan wij het correcte bedrag aan lidgeld op tijd hebben ontvangen, en die KWTC als hoofdclub hebben, in aanmerking komen om voor KWTC interclub te kunnen spelen.

Nuttige informatie betreffende onze lidgelden vindt u hier. Informatie rond transfers hier. Mocht u ons secretariaat wensen te contacteren, doe dit dan via info@kwtc.be.

Jeugdleden melden zich bij hun trainers voor deelname aan de jeugdinterclub 2018.

Allen een succesvolle verderzetting van onze KWTC interclubresultaten!

IC2018 – reglementen

Reglementen IC globaal (nationaal, gewestelijk, enz…)

IC-2018 – dames & dubbel recreatief

1 Loes Van Hout Dames 5 – 65-95
2 Kato Ceustermans Dames 6 – 30-60
3 Hanne Mertens Dames 6 – 30-60
4 kato muller Dames 6 – 30-60
5 Anoesjka Immers Dames 7 – 20-25
6 Nelle Van Broekhoven Dames 7 – 20-25
7 Kelly Bogaerts Dames 25 3 – 40-75
8 Chloë Dequeecker Dames 25 4 – 20-35
9 Elke Palmans Dames 25 4 – 20-35
10 Naomi Tielens Dames 25 5 – 20-20
11 Hanne Wilms Dames 25 5 – 20-20
12 Liesbeth Verwimp Dames 35 1 – 80-140
13 Els Van Gestel Dames 35 3 – 20-35
14 Diane Helsen Dames 45 2 – 20-40
15 Ria Melis Dubbel Dames 50 1 – 45-80
16 gustaaf bleys Dubbel Heren 60 2 – 20-40
17 Eveline Deweerdt Dubbel Gemengd 50-60 2 – 20-40

IC-2018 – volwassenen – heren

18 Maarten Dierckxsens Heren 3 – 285-360
19 Tom Cuypers Heren 5 – 145-200
20 Denys Fréson Heren 5 – 65-95
21 jef muller Heren 6 – 30-60
22 Cornelis Stelpstra Heren 6 – 30-60
23 Mats Van Balen Heren 6 – 30-60
24 frans de ruiter Heren 6 – 95-140
25 Joeri Goos Heren 7 – 20-25
26 Jef goris Heren 7 – 20-25
27 Jan Claes Heren 25 6 – 30-60
28 Johan Wuytens Heren 35 1 – 215-285
29 Noël Maes Heren 35 3 – 80-140
30 Tom Vanruysseveldt Heren 35 3 – 80-140
31 maurizio malavolta Heren 45 3 – 40-75
32 Philip Van Hees Heren 45 3 – 40-75
33 Toon joos Heren 45 4 – 20-35
34 MARK WYERS Heren 55 2 – 40-75
35 Jan Melis Heren 55 – 145