Interclub 2021 – schijf je nu in!

Beste KWTC-leden en vrienden,

Met het nieuws dat we de voorbije dagen van onze overheden hebben meegekregen met de betrekking tot het bedwingen van de Corona-crisis, moeten we ons toch voorzichtig positief opstellen en proactief naat het zomerseizoen kijken.

We moeten ervan uitgaan dat met deze aanpak de interclub en de reguliere competities dit jaar plaats zullen vinden, zij het al dan niet met nog bestaande sanitaire maatregelen. Maar kunnen spelen staat voorop en hier ligt onze focus.

Om dit voor te bereiden, is het nodig dat de IC-ploegen zich kenbaar maken. Ook al is het vandaag nog moeilijk en voor de meesten onder ons onmogelijk om mekaar fysiek te ontmoeten, toch willen we jullie vragen om virtueel de hoofden bij elkaar te steken en ons mee te delen wie er graag met welke ploeg Interclub wil spelen.

Hierbij aansluitend is het nodig dat alle Interclub spelers, en bij uitbreiding iedereen die van een verlaagd KWTC-lidgeld wil genieten, hun KWTC-lidmaatschap in orde brengen. Gezien de omstandigheden en gelet op het nieuwe overleg van de overheid op 22 januari, willen we de dead line van 20-01-2021 voor het verlaagde KWTC-lidgeldtarrief verlengen tot 7 februari, de laatste dag voor het indienen van de interclub-ploegen.

Hierbij hebben we nog een TIP. Wie interclub en andere competitie wil spelen onder de vlag van KWTC maar zich ook wil abonneren bij Club X voor het spelen van padel of tennis, schrijft zich best eerst in bij KWTC en pas nadien bij Club X. De reden hiervoor is dat Tennis Vlaanderen slechts één aansluitingsnummer per lid heeft en dat voor tennis en padel. De hoofdclub, die dus ook de bondsbijdrage zal betalen, moet de club zijn waar men Interclub Tennis speelt. Wie zich dus eerst lid maakt bij Club X voor padel of tennis, moet nadien zijn hoofdaansluiting verplaatsen naar KWTC om bij ons interclub te spelen. Een onnodige adminstratieve procedure en men betaalt wellicht bij Club X een hoofdaansluiting terwijl het in feite een tweede club-aansluiting betreft. Bij ons moet het dus een hoofdaansluiting zijn. Dit is te wijten aan een administratieve wijziging die Tennis Vlaanderen stilzwijgend voor dit seizoen heeft doorgevoerd.

De lidgelden voor 2021 zijn identiek aan deze van 2020 en alle info omtrent lidgelden en interclub vinden jullie hier:

Laten we onbevangen naar de toekomst kijken en geloven dat we vanaf de lente weer samen op het terrein zullen staan.

Sportieve groeten,

Dirk Stans
KWTC-voorzitter