KWTC-lidgeld en IC-2021

Beste KWTC-leden en vrienden,

Vandaag kijken we met zijn allen al genoeg terug op dit bizarre jaar 2020. Laten we met onze 538 KWTC-leden vooruitkijken naar 2021.

De laatste weken hebben we met de KWTC-kern er bij de federatie en het gewest op aangedrongen de gebruikelijke inschrijftijdstippen voor de Interclub en ook de aanvang van de gewestelijke Interclub zo veel mogelijk achteruit te schuiven om maximaal onze kansen te vergroten dat de interclub in 2021 ook effektief zal plaats vinden.

Wat betreft de inschrijving van de interclub hebben we alvast gehoor gekregen en dit is 2 weken opgeschoven. Dat betekent dat we de inschrijvingen van de ploegen verwachten tegen zondag 7 februari 2021. Hopelijk kan het clubleven voor die datum weer zijn aanvang vinden zodat de teamvorming klaar is tegen 7 februari.

Het hoeft geen betoog dat het voor de club barre tijden zijn, met enkel uitgaven en geen inkomsten. We kijken dan ook erg uit naar wat de lidgelden ons op korte termijn zullen brengen en hopen alvast op jullie welwillendheid op dat vlak. De voorwaarden van 2020 gelden ook voor 2021.

Ik hoop dat we op tennisvlak met zijn allen onbevangen naar de toekomst kunnen kijken net zoals we dat in het verleden deden. Hoop is onze houvast en zoals steeds zullen we vanuit KWTC er alles aan doen om tennis mogelijk te maken, waarvan getuige ons laatste zomertornooi.

Nog veel goede moed gedurende de komende paar weken.

Voor iedereen een Zalige Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar.

Dirk Stans
KWTC-voorzitter