Interclub 2022 – woord van de voorzitter

IC is een fijne manier om van tennis te kunnen genieten. KWTC moedigt haar leden, jong en oud, dan ook aan hieraan deel te nemen.

Interclub vereist van de club heel wat voorbereiding. Zo zijn er de inschrijvingen die tegen een dead line dienen te gebeuren. Nadien is er de bespreking met de IC-kapiteins en de afhandeling van vooraf te betalen kosten voor de ballen. Dat doen we zoals steeds op de IC-kapiteinsvergadering. Hier leggen we ook de thuiswedstrijden vast. Dat gebeurt in samenspraak met alle IC-kapiteins zodat ook voor de dagen waarop meerdere ploegen spelen, de aanvangsuren naar ieders tevredenheid goed zijn verdeeld.

Op basis van de lijst van de thuiswedstrijden, stellen wij kort na de IC-kapiteinsvergadering met de KWTC-interclubleiders een lijst samen van wie welke ontmoeting in goede banen zal leiden. Omdat ook IC-leiders graag hun leven plannen, vragen wij aan de IC-kapiteins om de data van de thuiswedstrijden niet meer te verplaatsen tenzij in geval van overmacht. In dat geval dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de IC-verantwoordelijke via het contactformulier.

Verder zorgt KWTC voor de nodige infrastructuur nodig voor het spelen van IC-ontmoetingen. Dit met respect voor de reglementen ter zake en voor andere activiteiten zoals Lessen en recreatief spelen. In geval van overmacht door bv de weersomstandigheden kan dit  betekenen dat de IC voorrang zal krijgen op andere activiteiten voor het gebruik van onze winterhal (reglement : op de finaledag van de Nationale en Intergewestelijke Eindronde Interclub dient de thuisploeg verplicht de mogelijkheid te voorzien om indoor te spelen in geval van slecht weer). Wij vragen hiervoor begrip van onze niet deelnemende clubleden en eveneens terughoudendheid van de IC-spelers tov hen. Het is de IC-leider die op de dag zelf dit in goede banen zal leiden.

Interclub is voor onze club een belangrijke activiteit maar niet een alles overheersende activiteit. Alle KWTC-leden zijn voor de club gelijk en zodoende is het belangrijk een evenwicht te vinden tussen activiteiten en individuele rechten van leden zodat elk lid het respect ontvangt dat hij of zij verdient. Fair play op het veld maar ook naast het veld is een belangrijke waarde voor KWTC. Hierbij is het nog van belang te vermelden dat KWTC generlei kosten zal aanvaarden van noch het ene of het andere lid of ploeg, tenzij zoals hier anders vermeld. We zullen er ook op toezien dat iedereen die in naam van onze club optreedt of bij ons aan een activiteit deelneemt, op correcte wijze zijn lidgeld en mogelijk andere verschuldigde bijdrage heeft betaald.

Ballen

Alle wedstrijden van een ontmoeting  spelen we met een eenzelfde ballenmerk. Dit is een ballentype dat conform is aan de richtlijnen van ITF.

  • Gewestelijk volwassenen: De thuisploeg verstrekt minimum 3 (drie) nieuwe ballen per enkelwedstrijd. Dezelfde ballen worden gebruikt voor de dubbels.
  • Gewestelijk jeugd: De thuisploeg verstrekt per ontmoeting minimum 4 (vier) ballen in goede staat per wedstrijd. U9 (midi) spelen altijd met soft ballen (oranje). U11-2 en U11-3 spelen elke ontmoeting met drie (3) nieuwe overgangsballen (groen). Dezelfde ballen worden gebruikt voor het dubbelspel.
  • Nationaal: dit is beschreven in De Reglementen 2022.

KWTC levert voor de jeugdwedstrijden de ballen gratis. Voor alle thuisontmoetingen van de volwassenen ploegen voorzien we een volledige tube ballen van 4 stuks per enkelwedstrijd en voor de nationale eveneens een tube per dubbelwedstrijd. Vanaf 2020 zijn de volwassenen steeds met 4 spelers. De KWTC-kost voor de ballen is € 25 per thuismatch voor gewestelijke ploegen en € 35 voor nationale ploegen.

Dit is af te rekenen met de penningmeester tijdens de IC-kapiteinsvergadering.

Reglementen & overtredingen

Elke ploeg die zich inschrijft voor de Interclub-competitie, moet zich voor de aanvang van deze competitie vertrouwd maken met de reglementen van deze competitie.

Het is de verantwoordelijkheid van de IC-kapitein en zijn spelers deze reglementen na te leven. Bij het niet naleven hiervan voorziet Tennis Vlaanderen boetes. Deze staan vermeld in De Reglementen 2022, Interclubkampioenschappen.

Doet er zich toch iets voor waar KWTC-leden voor verantwoordelijk zijn, dan zal Tennis Vlaanderen onze club hiervan een melding sturen en een boete aanrekenen. De KWTC IC-verantwoordelijke zal dit schrijven doorsturen aan de IC-kapitein en de boete doorrekenen. De IC-kapitein en zijn ploeg kunnen KWTC vragen om tegen de overtreding bij Tennis Vlaanderen beroep aan te tekenen. Zij zullen echter zelf dit beroep voorbereiden volgens de hiervoor geldende regels. Deze laatste staan vermeld in de e-mail die de overtreding beschrijft en vanaf pagina 66 van De Reglementen 2022. KWTC beslist dan aan de hand van de voorgedragen informatie of en hoe in beroep te gaan.

Terreinen

De IC-ontmoetingen gaan door in open lucht en wedstrijden worden gespeeld op gemalen steen, Green Tenn, Canada Tenn, French Court en elke soort terreinbedekking zoals vermeld op de website van de International Tennisfederatie (document “Classified Court Surfaces”) evenals op elke andere soort terreinbedekking welke door de KBTB wordt aanvaard. Alle wedstrijden van een ontmoeting moeten op terreinen worden gespeeld met hetzelfde speeloppervlak.

Alle bepalingen omtrent de te bespelen ondergrond, het aantal terreinen dat de thuisploeg te beschikking moet stellen en wat te doen bij regenweer vind je in De Reglementen 2022. In de Gewestelijke Reglementen Limburg is hier eveneens iets over opgenomen.

Eten en drinken

Bij de Interclub competitie is het gebruikelijk dat de ontvangende ploeg de bezoekers een snack of kleine maaltijd aanbiedt. Hiervoor zijn geen algemeen geldende bepalingen opgesteld door Tennis Vlaanderen. Ons tennisgewest, Limburg, heeft in zijn Reglementen Gewestelijke Interclub 2022, pagina 11 hieraan gewijd. Hier staan de regels van goed fatsoen beschreven die in de gewestelijke IC-competitie in Limburg worden toegepast.

Voor de volwassenen is het met uitzondering van hieronder, de regel dat elke ploeg instaat voor alle kosten van maaltijden en drank en de club hierin geen enkele verantwoordelijkheid noch kost op zich neemt. Voor de thuiswedstrijden van de  jeugd stelt de KWTC-jeugdwerking koffiekoeken ter beschikking.

KWTC doet iets extra voor sommige thuiswedstrijden.

KWTC wil inzetten op durf en inzet van onze leden die via de interclubcompetitie onze clubkleuren verdedigen. Wij hebben daarom besloten dat wij alle thuiswedstrijden van onze Interclubploegen die strijden op nationaal niveau of een finale spelen op Vlaams niveau ondersteunen als volgt:

  • Jeugdploegen 75€ inclusief BTW
  • Volwassenen ploegen 150€ inclusief BTW

Dit bedrag is te besteden aan een activiteit of het eten dat tijdens of na de interclubontmoeting in ons KWTC-clubhuis Brik Pilée plaats vindt. De betrokken ploeg neemt in dat geval contact op met iemand van het KWTC-bestuur en overlegt op ‘voorhand’ welke ontmoeting er wanneer staat gepland en wat de plannen zijn tijdens deze thuisontmoeting. Op deze wijze kunnen we er samen een feest van maken en alle KWTC-leden uitnodigen om onze kampioenen in wording te komen aanmoedigen tijdens hun matchen. Zonder overleg en gezamenlijke planning, geen steun.

Hopelijk worden al onze strijders kampioen van Limburg om vervolgens de strijd aan te gaan op Vlaams of Belgische niveau en de titel binnen te halen.

Belangrijk

Wij willen er nog aan herinneren dat enkel geldig en voor 20 januari 2022 ingeschreven leden, dat wil zeggen waarvan wij het correcte bedrag aan lidgeld op tijd hebben ontvangen, en die KWTC als hoofdclub hebben, in aanmerking komen om voor KWTC interclub te kunnen spelen.

Nuttige informatie betreffende onze lidgelden vindt u hier. Informatie rond transfers hier. Mocht u ons secretariaat wensen te contacteren, doe dit dan via info@kwtc.be. Jeugdleden melden zich bij hun trainers voor deelname aan de jeugdinterclub 2022.

IC2021 – reglementen

Reglementen IC globaal (nationaal, gewestelijk, enz…)

INTERCLUBVERANTWOORDELIJKE VOLWASSENEN:
INTERCLUBVERANTWOORDELIJKE JEUGD:

Inschrijving afgesloten.