Al is 2020 een vreemd jaar, KWTC-lid ben je enkel als je ook je KWTC-lidgeld in orde maakt.

Beste KWTC-leden en vrienden,

Vandaag, 19 juni, telt onze club 439 leden. Wij danken al deze mensen voor hun steun in dit toch bizarre jaar.

Waarschijnlijk maakt de vaak onwezenlijke sfeer van de Coronacrisis mensen vergeetachtig en hebben ze wel hun normale routine van te komen spelen weer opgenomen, maar zijn ze vergeten hun KWTC-lidgeld in orde te maken. Laten we hen samen helpen hieraan te denken.

Hoe kan je eenvoudig weten of iemand lid is of niet? Wel indien je een terrein reserveert en je respecteert hierbij de juiste procedure, namelijk de correcte namen van de medespelers selecteren, dan stel je meteen vast of alles in orde is. KWTC-leden kan je selecteren als medespeler, andere niet. Dit kan via de website als ook via de app.

Voor KWTC-leden is het ook nog steeds mogelijk om in te schrijven voor de Interclub 2020 en dit tot en met vrijdag 26 juni aanstaande. Lees er alles over hier:

De laatste tijd kreeg ik een aantal malen een vraag waarop reeds op onze KWTC-lidgeld pagina een duidelijk antwoord staat te lezen. Om het iedereen makkelijk te maken wil ik dit hier nog eens met je delen.

Kunnen mensen die geen KWTC-lid zijn, gebruik maken van de zomerinfrastructuur?

Indien men geen lid is van KWTC kan men geen gebruik maken van de zomerinfrastructuur van KWTC.
Hierop maken we twee uitzonderingen:

  • Iemand neemt deel aan een door ons georganiseerde competitie van Tennis Vlaanderen of ITF.
  • Een individu kan op uitnodiging en onder begeleiding van een KWTC-lid tot 3 maal toe de zomerinfrastructuur van KWTC gebruiken en dit voor 7€ per speelbeurt te betalen aan de uitbater van het clubhuis. Indien deze persoon bovendien geen geldige aansluiting kan voorleggen bij Tennis Vlaanderen, is hij of zij er bij deze van verwittigd dat hij of zij niet onder de voorwaarden van Tennis Vlaanderen is verzekerd tegen gebeurlijke sportongevallen tijdens zijn of haar aanwezigheid op onze club. Indien deze persoon nadien in hetzelfde kalenderjaar KWTC-lid wordt, zullen we op zijn of haar verzoek en na verificatie in samenspraak met de uitbater van het clubhuis, deze los betaalde speelbeurten van het verschuldigde lidgeld in mindering brengen.

Mensen die dus geen KWTC-lid zijn in het actuele kalenderjaar, en die niet vallen onder de hierboven beschreven uitzonderingen, zullen we bij vaststelling van gebruik van onze infrastructuur hierop aanspreken en ter plaatse van de terreinen verwijderen, zo zij zich niet onmiddellijk in regel wensen te stellen met het KWTC-lidmaatschap.

Hopelijk zijn hiermee een vergetelheid onder de aandacht gebracht, een onduidelijkheid opgelost en nieuwe IC-ploegen geinspireerd om mee te doen.

Veel tennisplezier.

Dirk Stans
KWTC-voorzitter