KWTC-lidgeld voor 2019

Uw mening als KWTC-lid is gevraagd.

Beste KWTC-leden,

Deze periode van het jaar staan we met de KWTC-kern steeds weer voor dezelfde moeilijke beslissing: bepaling van het lidgeld voor 2019.

Zoals wij de vorige jaren reeds meermaals met u hebben gedeeld, is het niet makkelijk om met een tennisclub financieel het hoofd boven water te houden. Steeds weer is het een werk van velen om via sponsoring, vele activiteiten, maar vooral via de bar en filantropen de gaten dicht te rijden. Toch vreemd dat precies een sportclub zo afhankelijk is van de omzet in zijn café. Zou het niet eerder zinvol zijn dat voor een sportactiviteit, de bijdragen en de kosten mekaar in evenwicht houden en zelfs ruimte laten voor investeringen? Wel dat is momenteel verre van de werkelijkheid.

Het KWTC-lidgeld, waar we de volwassene als referentie nemen, ligt met 105€ goed 20€ onder het Vlaamse gemiddelde van 125€. Hiervan droegen we als club 16,38€ af aan de federatie, Tennis Vlaanderen. Dat betekent dat er in 2018 voor een volwassenen 88,62€ in de KWTC-kas bleef. Hiermee dienen we de velden vanaf begin april speelklaar te maken en dit zo te houden tot aan het einde van het seizoen (dit jaar november). Daarnaast dekken we hiermee de operationele kosten in het zomerclubhuis (douches, verwarming hiervan, water, enz…), het onderhoud van ons domein en het onderhoud van de vaste inrichting die zich rond en op de terreinen bevinden (hekken, netten, stoelen, enz…), computers, afschrijvingen (dus leningen), enz …. Hopen dat er dan nog iets overblijft om te investeren is ijdel. We komen tekort en dus moeten we met zijn allen weer drinken en feesten enz… Bovendien is het lidgeld de laatste 3 jaren niet meer aangepast en zou het Vlaams gemiddelde betekenen dat iedereen die elke week speelt voor iets meer dan 4€/week van een toch wel grote infrastructuur, met een of 3 medespelers kan gebruik maken.

De voorbije weken hebben ons geleerd, dat onze leden veel wijsheid in zich dragen en zich niet schuwen om constructief hun mening te delen. Hiervan zouden we ook in deze materie gebruik willen maken om jullie mening te kennen ivm het lidgeld voor 2019 en dus waarmee we rekening kunnen houden om dit te bepalen.

We hebben de situatie 2018 geplaatst naast een wenselijke situatie voor 2019 die overeenstemt met het Vlaamse gemiddelde. Dit Vlaams gemiddelde voor het lidgeld zal het probleem voor ons niet oplossen maar zal de zaak wel in belangrijke mate verlichten. Hieromtrent willen wij u een paar vragen stellen waarmee wij rekening zullen houden bij de bepalingen van de lidgelden 2019 tijdens de volgende bestuursvergadering op 12-12-2018.

Wij hopen op een massale deelname aan deze bevraging en danken u reeds bij voorbaat.

De KWTC-kern

De lidgelden voor 2018 bedroegen:

categorie tem leeftijd geb. vanaf geb. tem 1ste club extra club kost TV
Kind 8 01/01/2010 31/12/2018 €20 €15 €7,07
Jeugd 18 01/01/2000 31/12/2009 €55 €45 €10,75
Student 25 01/01/1993 31/12/1999 €75 €60 €16,38
Volwassene 99 01/01/1900 31/12/1999 €105 €90 €16,38
Familie 99 €265 €220 min €50,58

De maximum opgegeven leeftijd per categorie is deze die men in 2018 zal bereiken onafhankelijk van wanneer gedurende het jaar. Om het gemakkelijk te maken hebben we de geboortedata van en tot en met opgegeven. Achteraan vindt u de prijs voor het lidgeld als hoofdaansluiting of als extra aansluiting wat dus een geldige aansluiting bij Tennis Vlaanderen via een andere club vereist. Studenten dienen over een geldige studentenkaart voor het schooljaar 2017-2018 te beschikken. Een familie is een groep van gehuwden of samenwonenden en hun kinderen die allen gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres. In het geval van extra aansluiting dienen alle leden van de familie over een geldige Tennis Vlaanderen aansluiting te beschikken.

Voorstel voor de lidgelden voor 2019:

categorie tem leeftijd geb. vanaf geb. tem 1ste club extra club kost TV
Kind 8 01/01/2011 31/12/2019 €30 €25 €7,07
Jeugd 18 01/01/2001 31/12/2010 €65 €55 €10,75
Student 25 01/01/1994 31/12/2000 €85 €70 €16,38
Volwassene 99 01/01/1900 31/12/2000 €125 €110 €16,38
Familie 99 €315 €265 min €50,58

De maximum opgegeven leeftijd per categorie is deze die men in 2019 zal bereiken onafhankelijk van wanneer gedurende het jaar. Om het gemakkelijk te maken hebben we de geboortedata van en tot en met opgegeven. Achteraan vindt u de prijs voor het lidgeld als hoofdaansluiting of als extra aansluiting wat dus een geldige aansluiting bij Tennis Vlaanderen (kosten 2018) via een andere club vereist. Studenten dienen over een geldige studentenkaart voor het schooljaar 2018-2019 te beschikken. Een familie is een groep van gehuwden of samenwonenden en hun kinderen die allen gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres. In het geval van extra aansluiting dienen alle leden van de familie over een geldige Tennis Vlaanderen aansluiting te beschikken.

Enquête KWTC-lidgeld 2019

De enquête is op 11 december 21u00 gesloten om ons toe te laten de resultaten te verwerken.

Na de bestuursvergadering van 12 december zullen wij u van de resultaten berichten en de KWTC-lidgelden 2019 bekendmaken.

Wij danken alle respondenten voor hun bijdrage.