Fiona & Ricardo verlaten ons in de herfst!

Beste KWTC-leden en vrienden,

Fiona en Ricardo hebben ons per 8 mei te kennen gegeven dat zij stoppen met de uitbating van Brik Pilée. Dat betekent dat zij ons nog zullen begeleiden met de Interclub, de zomertornooien en de eindejaars interclub. Tegen 8 november zullen ze ons dan verlaten.

Wij wensen hen veel succes met hun toekomstige plannen.

Dit betekent tevens dat KWTC op zoek is naar nieuwe uitbaters voor Brik Pilée. Kandidaten kunnen zich melden bij Luc Cuypers, luc.cuypers@kwtc.be of bij Peter Van Dijck, peter.van.dyck@kwtc.be.

Ondanks de nakende verandering zijn we allen gemotiveerd om er nog een fijne zomer van de maken.

Met sportieve groeten,

Dirk Stans
KWTC-voorzitter