KWTC-catering tijdens het zomertornooi

Beste KWTC-leden en -vrienden,

Zoals naar boven kwam uit de enquête hebben jullie een grote bereidheid getoond om mee te helpen tijdens KWTC-activiteiten. Een activiteit die elk jaar een grote financiële steun betekent voor onze clubwerking is de catering tijdens ons zomertornooi. Verschillenden van jullie hebben eerder al aangegeven dat het wel leuk zou zijn om als IC-ploeg of als KWTC-vriendengroep de frituur te helpen uitbaten.

Hierop gebaseerd hebben we beslist om dit jaar de catering te beperken tot een grote professionele frituur en jullie aanbod aan te nemen. Rest ons enkel nog een menu samen te stellen en een werkrooster op te stellen zodat we het ganse tornooi de frituur kunnen open houden. Aan het menu werken we nog, maar een eerste aanzet inclusief werkrooster kan je hier al vinden. Voor het werkrooster hebben we al een kandidaat bereid gevonden om een shift in te vullen. De IC-ploeg en vriendengroep van Jefke Willems zal zoals ook de vorige jaren de mosselavond verzorgen.

Rest ons nog de overblijvende plekken in het rooster in te vullen. Kandidaten kunnen zich melden bij Diane en dat via diane.helsen@kwtc.be.

Wij rekenen op de IC-kapiteins om hun ploegen warm te maken voor ons project maar ook op alle andere actieve kartrekkers die met hun enthousiasme een groep kunnen samenstellen. In het verleden heeft het al gewerkt. Als we der samen de schouders onder zetten, zal het nu ook werken.

Dank bij voorbaat,

KWTC-bestuur